Jamestown China Brief: "משרד 610" מפעיל שיטור על הנפש של הסינים

מהדורת ספטמבר 2011 של Jamestown Foundation’s China Brief כללה מאמר על "משרד 610", שמתואר כ"כוח ביטחון שייסדה המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), הנמצא מעל לדרג המיניסטריאלי ומתמקד בדיכוי הקבוצה הרוחנית של הפאלון גונג".

למאמר המקורי באנגלית: “The 610 Office: Policing the Chinese Spirit.”

לקריאה על פרויקט Jamestown :
http://www.jamestown.org/aboutus/

תמצית קצרצרה מתוך המאמר:

המאמר מנתח את "משרד 610", סוכנות המכונה "הגסטאפו הסיני", מפרספקטיבה של השלטון השרירותי ה"מסורתי" של המק"ס, כאשר המק"ס מקימה "קבוצות מובילות" הכפופות ופועלות תחת בכירים במפלגה ופועלות מעל החוק והחוקה.

המחברים מנמקים ש"משרד 610" הוא בעצם "החזרת השימוש בסוכנויות ביטחון כדי לאכוף ציות לאידיאולוגיה של המפלגה".

הם אומרים שנוסף על כך "משרד 610" מסמל איך מנהיגי המפלגה פועלים באופן שיטתי באופן המאפשר להם להימנע מרפורמות שיהיו בחוק אם וכאשר הם יעמדו במצב של איום קיומי לשלטונם. זה שהם יוזמים סוג כזה של ארגונים, והיכולת שלהם לנקוט באמצעים כאלה ולפעול מעל החוק, כאשר המפלגה היא החוק, יכולה להצביע על איך מתנהל החוק בסין.