סין - רדיפת מתרגלי הפאלון גונג - שיטות עינויים

שיטות עינויים


קשה לדמיין שעשרות מיליוני בני אדם מבודדים להשמדה בגלל שהם מאמינים באמת-חמלה-סובלנות. ואם יש דבר יותר מטריד מכך זה בוודאי יהיה ההיקף ומידת המאמץ שעשו הרשויות הסיניות בשביל להכחיד אמונה זאת.

עדויות הגיחו לגבי יותר מ-100 סוגי עינויים המנוצלים כנגד מתרגלי פאלון גונג במחנות העבודה בכפייה של סין, מחנות המעצר ובתי החולים הפסיכיאטריים. המטרה היא להכחיד את הפאלון גונג, בין אם על ידי הכרחת המתרגלים להכחיש את אמונתם, או על ידי השמדתם פיזית אם הם מסרבים לכך. הטקטיקות יכולות להיות מניעת שינה לטווח ארוך, רמקולים חזקים שמקיפים את המתרגל ופולטים דברי שטנה על התרגול במשך 24 שעות ביום, ועד להאכלה בכפייה בצואת אדם, או חשמול ואף אונס עם אלות חשמליות.

בחמשת השנים מאז החלה רדיפת הפאלון גונג בסין, המפלגה הקומוניסטית הסינית הכחישה כל אחריות וכל עוולה שהיא בנוגע להתעללויות שבוצעו על מתרגלי הפאלון גונג בזמן שהיו בידי הרשויות. פקודות רשמיות המועברות מלמעלה אומרות שאם מתרגל פאלון גונג כלשהו מת תחת השגחה משטרתית, יש לשרוף את הגופה באופן מיידי ולתעד את המוות כמוות בנסיבות טבעיות או התאבדות. הרשויות הסיניות טוענות שמתרגלי הפאלון גונג מקבלים טיפול ויחס טוב, ושבכלל לא מתרחשת רדיפה.

למרות טיוח רחב-היקף וחסימת אינפורמציה, מתרגלי הפאלון גונג סיפקו לעולם החיצוני, תחת סיכון עצום, עדויות ראייה מפורטות של עינויים, סחיטה, אונס, ורצח.

בדפים אלו תוכלו למצוא סיפורים של מתרגלי פאלון גונג שנרדפו ועדויות ראייה שהוצאו אל מחוץ למחנות העבודה בכפייה. תוכלו לקרוא את הסיפורים של גברים, נשים וילדים אמיצים שסיכנו - ולעיתים אף איבדו - את חייהם על מנת להגן על מה שהם יודעים לבטח שהוא צודק ונכון.

כוויות
הלם חשמלי
התעללות מינית
התעללות פסיכיאטרית
והזרקת סמים בלתי ידועים
האכלה בכפייה
הכאה אכזרית
חשיפה לתנאים קיצוניים
צינוק המים
הפלות כפויות
ורדיפת הילדים


קישורים: פאלון גונג | חדשות פאלון גונג